Business: EdTechminglet i Göteborg – på allas läppar…

0 EdTech

Göteborgs första renodlade Edtechevent gick av stapeln igår och blev snabbt årets nya fräscha mötesplats för branschen. Affären EdTech placerades i rampljuset. Läromedelsförlag, mediehus och Startupbolag diskuterade utveckling, framtid och innovationshöjd. Omvärldsspaningen som bäddade in branschresonemanget, stod Carl Heath för, forskare från Inteactive Institute. Erik Behm, Business Region Göteborg  rapporterade om tillväxtpotentialen och clusterbyggen för […]

Mötesplats: EdTech – Mediebolagens och förlagens nya affär?

0 Fotograf: Lotta Bergseth

I samband med årets bokmässa och Meg samverkar branschorganisationen Swedish Edtech Industry med publikationen edtech4change och arrangerar  ett av Göteborgs första renodlade Edtechevent.  e4c-buddy: sponsrat innehåll Mediebranschen är en av de branscher där den digitala transformationen redan kommit igång. Är de på väg att bli en ny spelare inom edtech? Vi tog ett snack med Jannie […]

Gamechangers: Hon vill föra in det tuffaste ämnet av alla på schemat

0 Foto: Johan Almblad

Hon har alltid flera saker på gång samtidigt. Men drivkraften är alltid densamma för Caroline Engvall: Kampen mot sexuella övergrepp på nätet. Det senaste projektet är kanske också hennes viktigaste – att stötta lärare i att prata om det svåraste ämnet av alla.  Ett av fem barn utsatts för sexuella övergrepp, enligt en rapport från Allmänna barnhuset. Fundera en […]

Innovation: Ny VR-lösning för hållbart lärande i Varbergs kommun

0 20170519_103216

Virtual Reality och Augmented Reality har under senare år tydliggjort och konkretiserat det mobila lärandet. Vi kan genom tekniken uppleva exempelvis geografiska platser, lokalt och globalt. Vi är inte längre låsta i tid, rum, och andra restriktioner eller utmaningar som utgör hinder i den fysiska världen. För Mats Larsnäs har ny teknik och dess möjligheter […]

Samhällsutveckling: Queen of Digital Competence for life – Linda Mannila

0 Linda Manilla

Linda Mannilas vision är ett samhälle där alla medborgare, oavsett ålder, kön och yrkesbakgrund, besitter en grundläggande digital kompetens och känner sig delaktiga fullt ut. Genom Make IT Finland skapar hon mötesplatser mellan människor och teknik. Dit är alla välkomna för att få kännedom om och utforska digitaliseringens olika ansikten. – Digitaliseringen förändrar allt och […]